Hou je kop … erbij!

In dit praktisch en aantrekkelijk vormgegeven boek worden belangrijke theorieën over communicatie beschreven en ondersteund met veel praktijkvoorbeelden. Hoe kun je luisteren naar een ander zodat hij het gevoel heeft dat hij echt gehoord wordt? Hoe kun je zeggen wat je werkelijk vindt, zonder dat de ander zich aangevallen of onzeker voelt? Hou je kop erbij, helder communiceren in de zorg leert je hoe je uit alle theorieën over communicatie kunt halen wat voor jou bruikbaar is en hoe je dat kunt toepassen in je dagelijks handelen.

Daarnaast wordt de methode Hou je kop…erbij! geïntroduceerd. Aan de hand van praktische voorbeelden en adviezen leer je hoe je kunt aansluiten in de communicatie met de ander. Dat kan een cliënt of patiënt zijn, maar ook een collega of iemand uit je familie- of kennissenkring. Het toepassen van de Hou je kop…erbij! methode helpt je om bewust om te gaan met communicatie, zodat er meer contact en verbinding ontstaat.

Een belangrijk boek voor begeleiders en hulpverleners in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, psychiatrie en jeugdzorg. En voor iedereen die zijn communicatie in het dagelijks leven wil verbeteren.

 

Prof.dr. Ina van Berckelaer-Onnes, universiteit Leiden:

In dit boek nemen Anna Blokhuis en Jan Boudewijn je mee in een manier van observeren, van blanco kijken met het doel om het gedrag van de ander te verstaan en de boodschap, de intentie van de ander te begrijpen. En achter die boodschap zit vaak een heel verhaal!

Met concrete voorbeelden werpen de auteurs je als lezer op jezelf terug en laten ze je ervaren hoe snel we ons oordeel klaar hebben, hoeveel aannames we op voorhand al hebben zonder echt te verstaan wat er gaande is en hoe snel we ons eigen referentiekader hanteren. In de methode ‘Hou je kop…erbij!’ zit een dubbele boodschap: oordeel niet te snel (Hou je kop) en realiseer je dat je eerst moet kijken en luisteren (erbij) voor je kunt communiceren.

Ik ben zeer onder de indruk van de zorgvuldigheid in opbouw en de doordachte wijze waarop het verstaan van gedrag tot methodisch handelen leidt. De methode is niet alleen belangrijk voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor andere hulpverleners die met mensen met een zorgvraag werken, zij zullen er allen veel baat bij hebben!

 

Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg:

‘Hou je kop…’ Hoe vaak denk je dat niet? Je bent ergens mee bezig. Je bent net diep in gedachten en dan ineens stoort iemand jou. Situaties die voorkomen in dagelijkse contacten met familie, vrienden, collega’s en ja, dus ook tussen cliënten van een zorginstelling en hun begeleiders. Tegelijkertijd weten we ook dat de momenten van aandacht, waarin je openstaat voor elkaar, echt naar elkaar luistert, je in de ander verdiept, de mooiste zijn.

Het voeren van dergelijke gesprekken is het moeilijkste wat er is. Dat geldt nog meer voor gesprekken met mensen met een verstandelijke beperking. Daarom zijn we bij Philadelphia zo gelukkig met onze medewerkers Anns Blokhuis en Jan Boudewijn en met hun trainingen, die inmiddels al aan meer dan duizend van onze medewerkers zijn gegeven. Met dit boek delen zij hun visie en praktische aanpak om heldere communicatie toe te passen in het werk. Hun aanpak zet iedereen weer even ‘op scherp’.

Met dit boek krijg je inzicht hoe je de cliënt beter kunt leren kennen. Zo haal je samen met de cliënt het beste uit jullie beiden. Als zorgprofessional kun je dan zeggen:’… ik hou vanaf nu mijn kop…erbij…’

Anna Blokhuis

LinkedIn

Jan Boudewijn

LinkedIn